Extraktion und sofortversorgung mit der Intergrierten Abutment Krone (IAC)

Dieses umfassende Video zeigt die Extraktion eines Unterkiefer Molaren und die sofortige Platzierung eines 5,0 x 6,0 mm bicon Short ®-Implants, einschließlich der Verwendung eines Sulcusformers, um die Öffnung des Osteotomie zu senken, wodurch die unbeabsichtigte Verschiebung des Osteotomie aus dichtem oder schrägem Knochen. Zusätzlich werden der Implantat-Level-Eindruck, temporization und endsitze der integrierten Pfeilerkrone ™ […]

May 17, 2018

Extractie, onmiddellijke plaatsing, en restauratie van een eerste molaar in de onderkaak met een Int...

Deze uitgebreide video toont de extractie van een eerste molaar in de onderkaak en de onmiddellijke plaatsing van een 5.0 x 6.0mm Bicon Short Implant, gebruik van de Sulcus vormer om de toegang tot de Osteotomie te verdiepen hetgeen helpt bij de correcte plaatsing van het bot op het hellend vlak van het implantaat. Daarbij […]

May 15, 2018

下顎大臼歯部、抜歯即時埋入、2次オペ、印象採得、IAC最終セットまで、す...

下顎左の乳歯の抜歯、即時埋入術、及び最終クラウンまでのセットを紹介します。この症例では特に抜歯窩の傾斜部でのリーミング時にサルカスリーマーを応用する手技をご覧に入れます。インプラントのサイズは、5.0 x 6.0mmバイコンショートインプラント、印象法はインプラントレベル、テンポラリークラウン、IAC(Integrated Abutment Crown™) セット、セット後、2.5年の経過レントゲン写真。ご覧下さい。

May 11, 2018

Extraction, Immediate Placement, and Restoration of a Mandibular Primary Molar with an Integrated Ab...

This comprehensive video case study demonstrates the extraction of a mandibular primary molar and the immediate placement of a 5.0 x 6.0mm Bicon SHORT® Implant, including the use of a sulcus former to countersink the orifice of the osteotomy which minimizes the inadvertent displacement of the osteotomy from dense or sloping bone. Additionally, the implant-level […]

May 3, 2018

Onmiddellijke plaatsing en restauratie van een molaar in de bovenkaak met een extraoraal gecementeer...

Deze uitgebreide videostudie toont de extractie van een eerste molaar in de bovenkaak en de onmiddellijke plaatsing van een 6,0 x 6,0mm Bicon SHORT®-implantaat. Verder worden er drie verschillende afdrukmethodes voorgesteld: implantaatniveau met afdrukmateriaal, implantaatniveau met digitale scanning en afdruk op abutmentniveau. Tot slot worden het extra-oraal cementeren van een kroon uit lithiumdisilicaat en de […]

April 24, 2018

Placement direct et restauration d’une première molaire maxillaire avec une couronne en disilicat...

Cette vidéo d’un cas clinique complet montre l’extraction d’une première molaire maxillaire et le placement direct d’un implant court Bicon SHORT® 6,0 x 6,0mm. En outre, trois différentes méthodes de prise d’empreinte sont présentées : la prise d’empreinte au niveau de l’implant, le scannage numérique au niveau de l’implant, et la prise d’empreinte de transfert […]

Одномоментная имплантация первого моляра верхней чел...

В данном клиническом случае продемонстрирован полный протокол с удалением первого моляра верхней челюсти и немедленной установкой имплантата Bicon SHORT® 6,0х6,0мм. В дополнение к этому, показаны три разные методики снятия оттиска: с уровня имплантата, интраоральным сканированием и с уровня абатмента. В видео демонстрируется фиксация постоянной коронки из дисиликата лития, зацементированной экстраорально.

April 20, 2018

抜歯即時埋入及びクラウン作成、セットまで:上顎臼歯部に口腔外合着法...

上顎第一大臼歯、6.0 x 6.0㎜のバイコンショートインプラントを抜歯即時埋入した臨床例をご覧ください。この症例では、以下3通りの印象採得の仕方を説明します。 • 印象材を使ったインプラントレベル法 • スキャンポストを使用した光学印象法 • アバットメントレベルの間接印象法 最後に2ケイ酸リチウム製クラウン(e-MAXクラウン)を口腔外セメント法で合着、余剰セメントを取り残すことがないIACの最終セットをご覧にいれます。

April 14, 2018

Colocación inmediata y restauración de un Primer Molar Maxilar, con una corona cementada extra-ora...

Este caso clínico en vídeo muestra la extracción de un primer molar maxilar y la colocación inmediata de un Implante Corto Bicon de 6.0×6.0 mm. Adicionalmente, se presentan tres técnicas de impresión diferentes: Impresión convencional a nivel del implante, impresión digital a nivel del implante e impresión convencional a nivel del pilar. Además, el vídeo […]

April 11, 2018

Sofortimplantation und Restauration eines ersten Oberkiefermolaren mit einer extraoral zementierte L...

Diese umfassende Video-Fallstudie zeigt die Extraktion eines ersten Oberkiefermolaren und die sofortige Platzierung eines 6,0 x 6,0 mm Bicon SHORT® Implantats. Zusätzlich werden drei verschiedene Abformtechniken vorgestellt: Implantatebene mit Abformmaterial, Implantatebene mit digitaler IOS Abdrucknahme und Abutment-Level-Transferabformung. Außerdem wird die extraorale Zementierung einer Lithium-Disilikat-Krone und ihr endgültiger Sitz demonstriert.

April 10, 2018