Cấy ghép một giai đoạn hai implant 4.5 x 6.0mm cho hàm dưới

Video giới thiệu việc chuẩn bị và cấy ghép một giai đoạn hai implant 4.5 x 6.0mm kế nhau cho một nam bệnh nhân 66 tuổi. Video cũng giới thiệu kỹ thuật chống trượt mũi nạo, cách dùng chốt dẫn hướng, chốt song song, mũi nong xương và các mũi nạo tay, cũng như các […]

Cấy ghép hai giai đoạn cho một răng hàm trên bị thiếu bẩm sinh

Video giới thiệu các bước lên kế hoạch, chuẩn bị hố xương, và cấy ghép hai giai đoạn một SHORT® Implant 4.5 x 6.0mm cho một răng hàm trên của một bệnh nhân nữ 26 tuổi. Ngoài việc sử dụng mũi nạo xương, các mũi nạo tay và dụng cụ chuyển đổi cũng được dùng […]

Cấy ghép tức thì một SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm cho răng hàm dưới

Video giới thiệu việc lên kế hoạch, chuẩn bị hố xương, và cấy ghép tức thì một SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm cho một răng hàm dưới. Video cũng giới thiệu kỹ thuật chống lún (countersinking) hố xương, nhằm giúp cho việc đặt abutment tạm được thuận lợi.

Cắm ghép tức thì một răng cửa bên hàm trên

Video sau đây trình bày việc lên kế hoạch, nhổ răng, chuẩn bị hố xương và cấy ghép tức thì một implant 4.0 x 8.0mm có đường kính trong 2.5mm tại vị trí răng cửa bên hàm trên. Video cũng bao gồm kỹ thuật thay đổi hướng Pilot Drill khi khoan trên bờ dốc xương. […]

Bicon SHORT® Implants Giới Thiệu

Video này giới thiệu về hệ thống Bicon SHORT® Implants: lịch sử phát triển và khoa học nằm sau thiết kế của hệ thống, cũng như làm thế nào Bicon có thể đem lại các khả năng tối ưu cho cấy ghép implant, và giảm thiểu sự cần đến thủ thuật ghép xương.

Cấy ghép hai giai đoạn cho một Bicon SHORT® Implant 5.0 x 6.0mm với Quy trình nâng xoang nội, sử dụng Phẫu thuật có hướng dẫn cho răng hàm phải đầu tiên và phục hồi bằng mão tích hợp abutment (IAC).

Video nghiên cứu này trình bày việc cấy ghép hai giai đoạn một Implant Bicon SHORT® 5.0 x 6.0mm với quy trình nâng xoang nội, sử dụng phẫu thuật có dẫn hướng cho răng cối đầu tiên của hàm trên, và phục hồi bằng mão răng tích hợp abutment (IAC). Phẫu thuật cấy ghép có […]